In Texas, a Museum for a Larger-Than-Life Hero, Sam Houston

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Sam Houston was larger than life. The city of Huntsville, Texas, has a 20-meter-ta...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.