Learn English Verbs Lesson #2

This is the second verbs (ESL) lesson video for learning English as a foreign language (EFL). If you like these lessons Ill post some more. Accent reduction...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.