Learning English - Lesson Eighty Four - SUPERLATIVES - YouTube

In this lesson we are going to take a look at the best and worst of things, by using superlatives.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.