Learning English pronunciation - "Live" & "Leave" - Can you tell the difference?

DOWNLOAD THIS VIDEO http://www.sozoexchange.com/category/quizzes/ Can you tell the difference?- Live Leave Today, we are going to learn about the differenc...

Nội dung video

Bình luận

nopain_nogain - 01/04/2012 22:48
   

very good!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.