New York Cheesecake Recipe.

Filling: 24 ounces of cream cheese (room temperature) 1 cup sugar 5 eggs (room temperature) 1 teaspoon vanilla extract 1 teaspoon lemon zest 1/4 teaspoon sal...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.