Phonics Song

A phonics song to help children learn the letter sounds. Written and performed by A.J. Jenkins Copyright 2009 KidsTV123: All rights reserved For MP3s, worksh...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.