Pork Estofado.

How to cook Pork Estofado the Panlasang Pinoy way. Visit us at http://panlasangpinoy.com

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.