Fresh Strawberry Tart

Ingredients: fresh strawberries, less than a pound of them 6 egg yolks 2 cups milk 1/2 cup sugar 1/2 cup flour 2 Tablespoons butter 1 Tablespoon vanilla 8 ou...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.