Orange Chicken

Ingredients: 2 chicken breasts 1 egg 1 orange 1/4 teaspoon white pepper 1/2 teaspoon salt 1/2 cup cornstarch 1/4 cup flour 1 clove of garlic 2 green onions 1...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.