Sels English VOD Elementary 5 Could you call me a taxi,please? - YouTube

With these videos, you can see how exciting it is to study English through the SELS English VOD. It has the most qualified, talented teacher and best study m...

Nội dung video

http://www.youtube.com/watch?v=i5IN7BnYxH0

Bình luận

manhnguyen4188 - 08/07/2012 17:32
   

a silly MC

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.