Steve Jobs and Bill Gates Together: Part 7

Bill Gates and Steve Jobs discussion with Walt and Kara turns to the entertainment industry, the transition facing Hollywood companies today and the future ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.