Summer Vacation: American English pronunciation - YouTube

ESL: Study English conversation in real life, and the reductions of can, of, are, want to, going to, kind of, that, to, as well as the concept of linking end...

Nội dung video

Nối âm

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.