Thể bị động, hiện tại hoàn thành.

A teacher explains the how the present perfect tense works in the passive voice: S + has or have + been + past participle

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.