The Sentence Song - Types of Sentences

Worksheets and more for this song! Visit http://grammarheads.com/ for more educational rock and roll. This is a Grammarheads rock video to help teach about t...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.