The Shapes Song (HD)

Its an HD version of the shapes song. This song was written and performed by A.J. Jenkins. Video by KidsTV123. Copyright 2011 KidsTV123: All rights reserved...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.