Three Sisters Follow in the Flight Path of a Family of Pilots.

http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The Smith family of Washington State loves to fly. KELLY SMITH: My grandfather, howeve...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.