unit 9.FLV - YouTube

Nội dung video

http://www.youtube.com/watch?v=usb_dHn8AT0&feature=related 

Bình luận

vanlytth - 03/04/2012 12:30
  

các đoạn hợi thoại này cũng được. đặc biệt đối với những ngưới mới bắt đầu học

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.