Video tiếng Anh giao tiếp.

Dealing with a wrong incomming phone call - Telephonic skills developed by Lets Talk Institute for English communication skills, Personality development and ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.