#1311 Only Son, Far Out, Pounce, Childrens Pocket Money Falls To 7-Year Low, Shy

ONLY SON http://www.youtube.com/watch?v=HIWUIhf206g English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2010_09_21_archive.html 日本語訳+番組詳細 http://tdes.blo...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.