#1370 Từ Palmerston North đến Wellington, Golf Driving Range, The Square, Swings, NZs Capital City

On day 9 we hung out with an adorable baby, practiced our golf swing, visited a park in Palmerston North with a butterfly-shaped pond, played on some swings ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.