#1373 Từ Kaikoura đến Christchurch, United Campervans, Earthquake Damage, Goodbye Blue Monday.

Day 12 was cold and, at times, depressing. The highlight was finding a cool bar called Goodbye Blue Monday. Sadly, that bar has now closed. We also had a loo...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.