#1378 Từ Bluff đến Te Anau: Famous Yellow Signs, Highway 99, Monkey Island

On Day 17 we saw the famous yellow sign at the end/start of State Highway 1. We met the founder of the Invercargill Vegan Society and saw the largest lake in...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.