#1371 Từ Wellington đến Blenheim: Interislander Ferry To South Island, Sunset Sailing, Kaipupu Point

On day 10 we checked out the New Zealand Parliament Buildings and Lyall Bay in Wellington, took a ferry to the South Island and went sailing in the evening f...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.