#1380 Từ Arrowtown đến Wanaka: Queenstown, Awesome, Kawarau Bridge Bungy Jumping

Day 19 was a lovely day in Queenstown. We met Gordon Laing from Camera Labs and Carla Assem De Nijs from Queenstown Lakeview Holiday Park. On the way to Wana...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.