#1374 Từ Christchurch đến Moeraki Boulders: The Dux, The Square, The Wizard, Kapa Haka

Day 13 was a beautiful day to hang out in the Square in Christchurch. After lunch at The Dux we enjoyed performances by The Wizard and a Kapa Haka group, the...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.