#1376 Từ Dunedin đến Chaslands: Teapotland, Dollyworld, Free Veggies, The Lost Gypsy Gallery

On day 15 we saw lots of teapots and dolls, found some free vegetables and visited an amazing gallery. The Daily English Show NZ Summer Tour 2011 http://www....

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.