#1379 Từ Te Anau đến Arrowtown: ConferenceBike, Lifeguards, Takahē, Steam Train, NZs Longest Lake

On day 18 we ran into the Six Surf Lifeguards in Te Anau. We also saw an interesting bike and a big bird. On the way to Arrowtown we stopped at an art galler...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.