#1368 Từ Otorohanga đến Opunake: Big Apple, 3 Sisters, Mikes Beer, BC Surfboards, Kiwi Holiday Parks

On day 7 we walked inside a big apple, visited a surf shop in New Plymouth and drank tasty beer while watching the sun setting in Opunake. The Daily English ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.