#527 Tuque, Faculty, Strike, Condoms, Fraud

Whats a tuque? What does faculty mean in North America? SN: Biggest benefit fraud in NZ Fj: Ducks, no condoms cws: What happens if theres a strike? qa: voc...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.