#587 Câu chuyện cổ tích của New York

Todays song is: Fairytale of New York by The Pogues. http://youtube.com/watch?v=ltiY-BqvOIU The Snow Report was filmed at Loaf Lounge, Kutchan. http://loafl...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.