7 từ viết tắt thường gặp ở nơi làm việc

An abbreviation is a shortened form of a word or phrase. In written English, we use abbreviations to shorten common sentences to save ...

Nội dung video

Bình luận

tina - 28/09/2011 10:20
   

why don't see "noi dung video"?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.