Nói về trách nhiệm, công việc của bản thân

What are you responsible for? Who are you responsible to? Learn how to answer these basic Business English questions easily and correct...

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Thị Hiếu - 17/10/2011 15:05
   

Nên bổ xung nội dung video phía dưới sẽ hay hơn....

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.