Làm thế nào để thann phiền hay bày tỏ sự đồng tình một cách lịch sự và hiệu quả.

Negative adjectives can come across harshly in English. In this lesson, you will learn a more effective way to complain or disagree. ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.