Bài 1: Tiếng Anh giao tiếp thương mại - Phỏng vấn.

Nội dung video

Bình luận

Duc Viet - 25/05/2012 15:45
   

why removed??

nguyen thi hanh - 06/07/2012 15:47
   

rat han hanh lam quen voi ban

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.