Một vài cụm phổ biến dùng ở nơi làm việc (phần 2)

In this English lesson you will learn 8 common expressions used in the workplace.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.