Bài 2:Tiếng Anh giao tiếp thương mại - Mô tả công việc.

Bạn nào sắp đi phỏng vấn vô đây tham khảo nhá!

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.