Một vài cụm phổ biến dùng ở nơi làm việc (Phần 1)

In this lesson you will learn some very common English expressions that you might hear in the workplace.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.