Một số cụm từ tiếng Anh dùng khi cần giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề

By following a few simple techniques, you can make any problem sound less serious. Learn how to resolve your difficulties more easily,...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

Mr. Tin - 19/09/2011 16:43
   

Great

Shadow Fiend - 03/02/2012 20:07
   

@@

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.