#709 Scott From Australia, Coin Thief Busted

Todays guest is Scott Walker. He owns an adventure sports company in Niseko called Scott Adventure Sports, or SAS. http://www.sas-net.com/ English Script: h...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.