The Colors Song

Its a colors song and video. Its designed to help children learn the names of the colors in English. Written and performed by A.J. Jenkins Video by KidsTV1...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.