Âm câm h: bài 1b.

This is a continuation of Silent h, Lesson 1a. More practice is given.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.