American English Consonants - IPA - Pronunciation - International Phonetic Alphabet - YouTube

Learn the International Phonetic Alphabet symbols for American English. http://www.RachelsEnglish.com/IPA_consonants -- along with more videos and exercises ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.