Anh văn thương mại: going public, raise capital, going private.

Todays words: Going public, going private, raise capital, taken out. I teach ESL EFL English as a second language, mostly business English these days, but I...

Nội dung video

Bình luận

Quỳnh Anh - 01/03/2012 20:46
  

nice :)

Hoàng Thu Nga - 30/03/2012 02:37
  

I very very like the way he explains the meaning of the phrases ! To explain sth. in an easy way is not easy !  A great teacher !!!!!  

Thao nguyen - 18/08/2012 23:42
   

lam sao biet nghia cac tu moi nay nhi

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.