Bài 1: gia đình.

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Thị Bích Liên - 15/11/2011 11:26
   

"get alone" là tự lập phải không???

Dangle_tenminh_khongdai_nhuthe... - 15/11/2011 11:28
   

get along with = hòa thuận.

Nguyễn Thị Bích Liên - 15/11/2011 11:37
   

thank Bruno so much ^^

Dangle_tenminh_khongdai_nhuthe... - 15/11/2011 11:38
   

hem có rì ^^

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.