Bài 2, Câu hỏi Wh.

This lesson is for high-intermediate to advanced learners. In American English, wh-questions are often spoken with contractions, and they can be hard to unde...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.