Bài 34: Sự thay đổi từ trong tiếng Anh để thể hiện sự tôn trọng, nói giảm nhẹ...

In this lesson we look at political correctness.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.