Bài 50: Samuel Johnson

In this lesson we take a look at the life the man who compiled the first ever definitive version of the English Dictionary......

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.