Bài 48: Cái chết

In this lesson we look at death and dying. Humans are aware of their own mortality. We know that we are alive and we also know that we will one day die. ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.