Bài 47: Hệ thống dấu chấm câu

In this lesson we will look at punctuation marks. There is a typing mistake at 9:25. Of course it should say amazement. 8-))

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.