BBC News - World News Today.

The latest international stories with Juliet Dunlop, broadcasting from the BBC World News newsroom, N8. © 2008 BBC News.

Nội dung video

Bình luận

dam phuong thao - 17/03/2012 22:21
   

good

Nguyễn Bích Phương - 09/05/2012 13:38
   

ui sao kho nghe the!

ĐÀO PHƯƠNG TÂM - 25/10/2012 19:32
  

sao nó không hiện ra dòng tiếng anh được vậy?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.